فروشنده: شایگان گسترش تجارت سینا(لایف)                                      شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۳۵۸۷۸۷

شماره حساب: ۲۹۴۵۶۲۲۶۶ (رفاه)                               آدرس: تهران، خیابان ری پلاک ۶۷۴