جشنواره تخفیفی محصولات لایف از ۲۲ شهریور تا ۳۰ آبان ماه